kritéria

měřítko, hledisko, podle něhož posuzujeme, srovnáváme více jevů

(Zdroj - nechybujte.cz)