Fixní platby

Platby, které jsou pevně stanovené a nevyúčtovávají se.